layoutelementlayoutelement
 

Udslusning

Tilknytningen til Familiehuset varer normalt ½ til 1 år. Derpå er der en udslusningsperiode, som skal sikre, at hver enkelt familie får de bedste betingelser for fortsat trivsel. Familerne udsluses først, når de er parate til det og giver udtryk for ønsket om at stå på egne ben. I udslusningsperioden kommer familierne til samtale i Familiehuset hver 14. dag i det første halve år. Herefter er de tilknyttet Familiehuset i yderligere et halvt år, men uden faste aftaler. I udslusningsperioden støtter Familiehuset forældrene i etableringen af fastholdelsen af et aktivt familieliv, herunder uddannelses- og jobplaner samt fritids- og familieaktiviteter.