layoutelementlayoutelement
 

Spædbarnsterapeutisk samarbejde med Grønland

Spædbarnsterapi i Horsens vinder indpas i Grønland

Familiehuset i Horsens Kommune underviser grønlændere i spædbarnsterapi

Selvom det kaldes spædbarnsterapi, kan både babyer og voksne profitere af den.

Det ved man alt om i Familiehuset i Horsens Kommune. Her har personalet de seneste 11 år arbejdet med metoden og undervist i den over hele landet. Men nu ser spædbarnsterapien ud til også at være særdeles velegnet uden for landets grænser, nemlig i Grønland.

Spædbarnsterapi går ud på at forløse traumer ved hjælp af præcise, konkrete og empatiske ord. Grundtanken er, at alt usagt binder energi, og at sandheden – fortalt på så nænsom og forstående en måde som muligt – skaber en indre ro.

Leder af Familiehuset Inger Poulsen har sammen med Inger Thormann, der er psykolog ved Skodsborg Observations- og Behandlingshjem i Nordsjælland, netop undervist personalet på børne- og behandlingshjem i Nuuk og Umanaq. Besøget er kommet i stand via cand.psych. Conni Gregersen, der er blevet undervist af de to pionerer i spædbarnsterapi og nu selv arbejder med denne terapiform i Grønland.

Conni Gregersen fortæller:

- Det er min erfaring, at mange grønlændere er optaget af spædbarnsterapi, og de har let ved at tage imod terapiens budskaber. Det gælder både børn, unge og voksne. Hertil kommer, at de grønlandske pædagoger og terapeuter, der skal udøve terapien, ofte har den nødvendige indre ro. Og de har let ved at identificere sig med det lille barn, hvilket er selve grundlaget for spædbarnsterapien.

Ifølge Inger Poulsen er besøget i Grønland forhåbentlig kun begyndelsen på en yderligere udbredelse af spædbarnsterapien, der er baseret på den franske børneanalytiker Francoise Dolto.

- Terapien er baseret på almindelig sund fornuft. Og vi kan se, at den virker, siger hun.

Siden Familiehuset startede deres psykoterapeutiske dagbehandlingstilbud for familier med børn fra 0-2 år, har 133 familier med i alt 169 børn været i behandling. Kun 8 af disse er børn er blevet anbragt.

Socialministeriet udnævnte i 2007 Familiehuset til at danne rollemodel for andre institutioner over hele landet.

Få mere at vide hos Inger Poulsen, Familiehuset, Horsens Kommune på tlf. 75 61 42 02 / 31 25 00 44, Conni Gregersen på 23 34 38 42 og Inger Thormann, Skodborgs Observations- og Behandlingshjem på tlf. 22 19 84 77.

(Yderligere billedmateriale kan fås ved henvendelse til Inger Poulsen)

 

 

(Billedtekst) Slædehunde kørte pædagoger fra børnehjemmet i Umanaq samt Inger Poulsen, Conni Gregersen og Inger Thormann 70 km over indlandsisen til den lille bygd Ikerassak, hvor alle i tre døgn fordybede sig i spædbarnsterapiens metoder. (Foto: Horsens Kommune/Per Algreen)

(Billedtekst) Tre spædbarnsterapeuter tog til Grønland for at undervise i denne terapiform. Og eftersom den indre ro er fremherskende hos befolkningen i Grønland, er der gode forudsætninger for at opnå resultater. Fra venstre er det psykologerne Conni Gregersen og Inger Thormann og Inger Poulsen, psykoterapeut og leder af Familiehuset i Horsens Kommune (Foto: Horsens Kommune/Per Algreen)