layoutelementlayoutelement
 

Sandplay

Sandplay tager udgangspunkt i menneskets oprindelige evne til at symbolisere, bearbejde og aktivere de selvhelende muligheder. Over tid kan barnet nænsomt gennemleve sin indre smerte og derigennem reparere og genopbygge sin personlighed.
Gennem legen hjælpes barnet til at bearbejde både tidlige traumatiske oplevelser og aktuelle vanskeligheder i det daglige levemiljø.
Denne dybe og gennemgribende bearbejdning frigør barnet til at fortsætte gennem livet med en indre ro og styrke samt en god positiv selvfølelse.
I Sandplay tilbyder terapeuten barnet omsorg og koncentreret nærvær. Dette nærvær, den koncentration og den omsorg føler barnet og kommer derigennem til at føle sig tryg.
Når børn er trygge kan de bruge hele deres sanse potentiale.

Børn har oftest en umiddelbar tilgang til sandplay, da figurer og sand er naturlige elementer i barnets verden. Sandkassen er et afgrænset og beskyttet sted, hvor barnet gennem legen kan udleve og komme igennem sin indre smerte, sorg, frustration og konflikter.

Sandplay stiller ingen krav til barnet om samtale eller præstation. Legen foregår på barnets præmisser med en tydelig voksen som vidne, der kan rumme livet sammen med barnet, sådan som barnet oplevede det.
Den voksne skal kunne tåle ikke at kunne forstå alt, men give pladsen til barnet og tro på, at barnet gennem legen finder vejen.

Børnenes sandbilleder fotograferes og samles i en mappe sammen med dét, barnet har fået fortalt. På omslaget er der et billede af barnet, der arbejder i sandkassen. Bogen får barnet med hjem ved terapiens afslutning.

I Familiehuset er der et stort sandplay terapirum og et lille. I det store rum er der to sandkasser. Kasserne er 100 x 70 cm og er malet hvide udenpå og på siderne og havblå i bunden. I det lille rum er normalt én kasse.

Der er en reol og hylder i begge rum, og det er her, alle Sandplay-figurerne bor! Drager, spøgelser, Barbiedukker, aber, giraffer, pirater og mange flere holder til på hylderne.
Når man rækker ud efter en figur fra hylden og sætter den i sandkassen, skaber man et billede, som fortæller mere end mange ord. Den valgte figur fortæller en hel masse om barnets – eller den voksnes – følelser.
Billederne kan laves i både tørt og vådt sand, og det særlige ved at arbejde terapeutisk med sand, vand og figurer er, at der skabes et felt, hvor det bevidste og ubevidste mødes.

I Familiehuset bliver Sandplayterapi tilbudt som et supplement til både det individuelle samtaleterapiforløb og i gruppeterapiforløbene for de voksne i familierne.
For mange af vores brugere er det en givende metode til at få følelser, der er svære at sætte ord på, frem i lyset og dermed få mulighed for at tale om dem.
Terapeuterne i Familiehuset er alle uddannet på Dansk Sandplay institut. En efteruddannelse, der strækker sig over 3½ år.

Olivers historie