layoutelementlayoutelement
 

Terapi med større børn

I Familiehuset gennemfører vi samtaleterapi med større børn i alderen 3-12 år. Her hjælper vi børnene med at løse op for traumer, der er opstået i de tidlige leveår.
I terapien får børnene, med forældrene som vidne, fortalt deres livshistorie, hvorefter de gennem leg med symboler i sandkassen bearbejder det, som de får fortalt.
Børneterapien strækker sig over 8-10 gange. Børn skal ikke som voksne gå i terapi. Hos børn gælder det om så hurtigst som muligt at finde de midler og de ord, der kan lindre barnets kval og bringe det tilbage i en dynamisk udviklingsproces. De skal hjælpes på sporet, så deres egne iboende sunde kræfter kan styrke deres videre udvikling. Terapien er uden krav til barnet. Børnene er meget glade for denne form for terapi. De føler sig set, hørt og mødt. Fastlåste mønstre løsner sig, og barnet får troen på livet igen.

Symptomer på traumer hos større børn:
• Koncentrationsbesvær
• Sårbarhed
• Barnet er opgivende
• Irritabilitet
• Følelsesmæssig ustabilitet
• Barnet er i en tilstand af indre uro og spænding
• Manglende socialkompetence
• Kommer ofte i konflikter

Peters kamp og smerte