layoutelementlayoutelement
 

Individuel terapi

Den individuelle terapi for Familiehusets voksne brugere skal i første omgang afdække, hvad der forhindrer dem i at være kompetente forældre. Dernæst samarbejder terapeuten og den voksne om at definere forældrerollen.

Den enkelte samtale strækker sig over 1½ time, og den indledes med, at der indgås en gensidig aftale om den konkrete samtales indhold. Individuel terapi med den voksne foregår sideløbende med målrettet terapi med barnet, fx sandplay eller spædbarnsterapi, hvor barnet er i fokus. Et individuelt terapiforløb strækker sig over flere sessioner.