layoutelementlayoutelement
 

Gruppeterapi

Gruppeterapien foregår hver tirsdag og torsdag fra kl. 09.00-14.00. Hovedemnerne for gruppeterapien er ”at være forældre” og ”at være voksen og have et godt voksenliv”. Arbejds-
formen er terapi, undervisning, erfaringsudveksling samt hjælp og støtte til problemstillinger der er i familiens liv. I gruppeterapien mødes forældre, udveksler erfaringer og støtter hinanden.