layoutelementlayoutelement
 

Dagligdag

Når man er indskrevet i Familiehuset, har man én gennemgående terapeut. Indskrevne personer er som regel i forbindelse med huset alle ugens fem hverdage.
Begge forældre har betydning for barnet og er med til at præge barnets liv og udvikling. Derfor lægger Familiehuset vægt på begge forældres deltagelse såfremt det er muligt. Familiehuset lægger også vægt på, at sagsbehandler, sundhedsplejerske, vuggestue m.m. involveres. Det betyder, at Familiehuset – sammen med brugerne - inviterer til et samarbejdsmøde ca. hver tredje måned.

Ugeskema