layoutelementlayoutelement
 
Familiehuset

Værdier

I Familiehuset tror vi på det gode i mennesket, og at ethvert menneske er født med mulighed for at skabe et godt liv. Vi baserer vores arbejde på en overbevisning om, at ethvert menneske dybest set godt ved og kan mærke, hvad der er bedst for det.

Vores udgangspunkt er, at alle har naturlige evner for at være gode forældre, og at vi alle – også i forældrerollen – gør det, så godt vi kan. Nogle af os har imidlertid af for­skellige grunde brug for støtte til og vejledning i, hvordan vi i praksis kan gøre det, vi ønsker: At give vore børn den bedste opvækst og de bedste udviklingsmuligheder.