layoutelementlayoutelement
 

Metoder

I Familiehuset arbejdes der med relationen mellem forældre og børn:
Målet er at styrke de voksne i forældrerollen – til gavn for både børn og forældre. Den terapeutiske behandling består i, at en medarbejder får tildelt en familie og så som det første afklarer problematikken og efterfølgende planlægge et hensigtsmæssigt behandlingsforløb.
Inspireret af den franske børneanalytiker, Francoise Dolto, udviklede vi i Familiehuset i 1999 ’Spædbørneterapien’.
Spædbørneterapien er udviklet i samarbejde med psykolog, Inger Thormann, fra Skodsborg Observations- og behandlingshjem, der sammen med Familiehuset i Horsens har været inspirationskilde for en række fagpersoner i Danmark, der i deres daglige arbejde ser følgevirkningerne af tidlige traumer.
Til de ældre søskende, der er medindskrevet i Familiehuset, har vi udviklet børneterapi. Francoise Dolto har også her været inspirationskilde. Denne terapi bliver fulgt op af Sandplay, som er en behandlingsform inspireret af Jung, hvor børnene gennem leg med figurer bearbejder og artikulerer deres traumer.
Ligeledes har psykolog Haldor Øvreeides inspiration og træning af os alle i samtaler med børn haft en stor betydning for Familiehusets anerkendende tilgang til børnene.

Vores behandlingstilbud:
• Individuel- og gruppeterapi
• Spædbarnsterapi
• Parterapi
• Børnesamtaler
• Undervisning
• Intervention i barnets hjem
• Relationsterapi Marte Meo
• Sandplay
• Krop- /gestaltterapi