layoutelementlayoutelement
 

Målgruppe

Familiehuset er et tilbud til familier med børn fra 0-2 år, hvor børnenes udvikling er truet, samt gravide kvinder med særlige behov. Der er plads til 8-10 familier ad gangen med den begrænsning af målgruppen, at aktive misbrugere og psykisk syge ikke kan optages.
Henvisning til Familiehuset sker via sagsbehandlere i Børnefamilierådgivningen.