layoutelementlayoutelement
 
Familiehuset

Baggrund

Historie
Familiehuset startede i 1997. Det var oprindelig et tidsbegrænset projekt, der skulle bevise at man kan skabe positive forandringer i samspillet mellem børn og forældre, så evt. anbringelser af børn uden for deres hjem kunne undgås. Efter to år blev Familiehuset gjort permanent.
I 1999 kunne Horsens Kommune konstatere, at der var sparet 2 mio. kr. pr. år på anbringelser af spædbørn.
Familiehuset indgår som en del af den samlede indsats, som Horsens Kommune gør for en tidlig forebyggelse af negativ social arv.

Tidlig indsats
I årene op til 1997 var man i Horsens Kommune meget optaget af at iværksætte en tidlig indsats over for spædbørn og deres familier. De alvorligste psykiske forstyrrelser i den tidlige barnealder opstår nemlig, hvor forældrene har problemer med at udøve om¬sorg og indlevelsesevne. Horsens Kommune var kendt for at anbringe mange børn, og politikere og embedsmænd blev opmærksomme på, at det ikke altid var den bedste løsning for barnet.
Familierådgiverne Jytte Christensen og Birthe Hedegaard var i 1997 begge ansat i Horsens Kommune. De undersøgte i forbindelse med et efteruddannelsesforløb forskellige behandlingstilbud til småbørnsfamilier.
De blev klar over, at der manglede et psykoterapeutisk behandlingstilbud, hvor man kunne yde en dybdegående indsats over for hele familien. Jytte Christensen og Birthe Hedegaards undersøgelse førte til en indstilling til politikerne om etablering af Horsens Kommunes nye Familiehus.
Inden opstarten blev Socialministeriet søgt om penge til behand¬lingsprojektet, som skulle køre over to år, og der blev ansat fire terapeuter, heraf en leder, og en miljøsekretær.
I dag, 10 år efter, har Familiehuset et godt ry blandt familierne, og ofte søger familien selv kommunen om at blive henvist til Familiehuset.

Ny terapiform udviklet af Familiehuset
Der var behov for behandlingstilbud til traumatiserede spædbørn. I Familiehuset udviklede vi og introducerede vores egen terapeutiske metode; ’Spædbørnsterapi’, som er udviklet i samarbejde med psykolog Inger Thormann. I 2001 optages Familiehuset som medlem af NFSU, Nordisk forening for spædbørnsudvikling og forskning. I årene frem til 2007 arbejdede vi videre med udviklingen af terapiformer for søskende og forældre. Og i 2007 blev Familiehuset af Socialforskningsinstituttet udpeget som rollemodel for familiebehandling i Dan¬mark.